Kivistiku talukoht on loodud permakultuuri põhimõtetest lähtuvalt- toimetame ja loome võimalikult loodushoidlikult ja jätkusuutlikult. Permakultuur ei ole vaid ökoloogiline aiandus ja põllumajandus. Kivistiku talukohas püüdleme loodushoidliku eluviisi poole kõigis eluvaldkondades – ehituses, metsanduses, energiatootmises, tervishoius, vabaaja veetmises.

2024.aastal kaitses Kristi Kivistiku talukoha näitel loodud permakultuuri disaineri (PDC) lõputöö, millega saad tutvuda siin (inglise keeles, all vasakus nurgas on nooled lehekülgedel liikumiseks):

Final Design Text Kivistiku (1) (1)

 

PERMAKULTUURI DISAINI KAART – KIVISTIKU TALUKOHT

kristi.liiv-9155-permaculture-design-certificate-course-–-online-pdc-certificate-permaculture-education-center