Vaikuse õppetunnid noortevahetusprojektis

Vaikuse õppetunnid noortevahetusprojektis

Mediaterranea noortevahetusprojektis “Stutter Live” Thessalonikis, Kreekas 20.08-28.08.2021 osalesid Triinu Soikmets, Anne-Mari Käär, Säde Kännumäe, Laura-Liis Nõmme ja Argo Paavel.

Kui viis eestlast Thessaloniki kuumal asfaltil maandusid, oli augustiöine täiskuu Therme lahe rahulike vete peal juba koha sisse võtnud. Neli tundi nappi ööund ja uus päev võiski alata, et üle 40 osaleja erinevatest riikidest paneksid pead kokku ja arutaksid, kuidas kaasata ühiskonda kogelejaid ning tõsta teadlikkust kõnehäiretest nii, et need ei saaks põhjendamatuks takistuseks kooli,- töö- ja eraelus. 

Projektijuhi Alexαndros Ispoglou antud ülesanded olid loomingulised, nii et lisaks põhiteemale õppisid osalejad meeskonnatöö ja teiste osalevate riikide kohta, avardasid oma arusaamu vähemate võimalustega inimestest laiemalt ja ka iseenda sisemaailmadest. Projekti lõpuks tehti kokkuvõte käsitletud teemadest, meetoditest ja tulemustest ning paluti osalejatel anda tagasisidet, kas nad osaleksid teinegi kord taolises projektis – tahvlile visandatud skaala, mille ülemine osa tähistas „pigem jaa-d“ ning alumine osa „pigem ei-d“, täitus tihedalt täpikeste ja tähekestega ning nagu arvata võis, siis ikka positiivse poole peal.

Meetodid teema käsitlemiseks olid pärit mitte-formaalse hariduse mängumaadelt ning heas mõttes raputavad alates originaalsetest ja psühholoogilisest nn jääsulatusmängudest kuni Pecha Kucha esitluste ja  foorumteatri etendusteni. Kui mitukümmend inimest erinevatest riikidest oleksid läbinud lihtsa „kes sa oled ja kust sa tuled“ stiilis tutvustusringi, oleksid nimed vaevalt meelde jäänud, kuid sellele järgnev ülesanne aitas asja kinnistada – kõik osalejad said valge paberi ja pliiatsi ning joonistasid ringiratast elemente üksteise portreedele, mis tõesti pani kaaslastele otsa vaatama ja neisse süvenema. Nädala lõpuks läksid vahepeal seinal rippunud portreed uuele ringile ja nüüd sai igaüks oma portree tagaküljele koguda teistelt häid soove ja mõtteid, mida ehk näost näkku välja kunagi ei oleks öeldud.

Gruppidesse jaotatuna tehti ka lühifilme ning tulemustest kahtlemata kõige liigutavamat saab järelvaadata ka YouTube’s (režii Pablo Olea). Klipi lõpuosa hõlmas järgnevaid ridu*:

ma ei suutnud öelda „homme“

nii et ütlesin „kolmapäeval“

ma ei suutnud öelda „tere“

nii et katkestasin kõne

ma ei suutnud öelda „burger“

nii et ettekandja lõpetas mu lause

ma ei suutnud öelda oma nime

nii et istusin seal

ma ei suutnud öelda „vesi“

nii et ma jõin

üksinda oma toas

suudan ma öelda kõike

sõnade lahing andis mulle elu

see andis mulle ande

see andis mulle võime näha 

mida saab õppida ainult vaikuses

Tihedalt planeeritud sisulistesse päevadesse jagus ka vaheldust meeleolukate kultuuriõhtute, tõelist füüsilist väljakutset esitava orienteerumismängu ja sellele väärilist lõõgastust pakkuva väljasõiduga linnast välja mere äärde. Omal käel oli võimalus kohalikku kultuuripilti veelgi laiendada külastades muuseumeid või näha uusi perspektiive ronides linnamüüri taha jäävates mägedes. Rääkimata lõpupäeval läbiviidud grupimeditatsioonist, kus esitatud küsimused olid sügavalt puudutavad – näiteks mis tunne see oleks, kui armastaksid end tingimusteta isegi siis, kui sa seda veel teha ei oska – ja millele igaüks sai vastata vaikides. Julgus esitada endale raskeid küsimusi ja oskus kuulata oma sisemist häält on ju samuti vahendid parandamaks sotsiaalset kommunikatsiooni sõltumata sellest, kas kuulaja ise kõneledes kogeleb või mitte.

Septembrikuine täiskuu kodumaal on juba tunduvalt kargem. Ring on täis saanud, kogemused ja järeldused settinud, sisekõned peetud. Edasi jääb vaid loota, et osalejad rakendavad omandatud teadmisi ja oskusi ka oma edaspidises tegevuses mistahes valdkonnas – valmidus end väljendada ja väljendaja ära kuulata ilma ebakindluste ja eelarvamusteta on see, mis teeb inimesest inimese. 

*Adam Giannelli ja Eric Hawkinsi luuletustest tegi väljavõtted Anne-Mari Käär, tõlkis Triinu Soikmets.

Mediaterranea on mittetulunduslik organisatsioon, mille asutasid 2013. aastal kolm noorukit eesmärgiga olla aktiivselt kaasatud ühiskonna inspireerimisse meedia kaudu ning olla toeks kõigile neile, kes soovivad astuda välja oma mugavusstsoonist ja arendada meie ühiskonda. Eestlaste osalemine “Stutter Live” projektis sai toeks tänu Eesti Kogelejate Ühing MTÜ-le ja Seiklejate Vennaskonnale, kelle missiooniks on aidata noortel avastada maailma läbi seikluse ja oma häid ideid teoks teha läbi rahvusvahelise koostöö ja mitteformaalse õppimise ning pakkuda Eesti noorsootöötajatele võimalust ennast arendada rahvusvahelise noorsootöö maastikul.