Jumalik tants

  • Post author:
  • Post category:Artiklid

Suurele osale ühiskonnast pakub pinget arutleda selle üle, kes ja mis tingimustel võivad abielluda. Samuti on reaalsed mõõtmed võtnud küsimus, kas igal inimesel peaks olema õigus ise oma soolisust määratleda. Sotsiaalses ja seadusloome perspektiivis on need küsimused tõepoolest mingil määral olulised. Samas inimese sisemisest eksistentsiaalsest perspektiivist on kõik need arutelud lihtsalt naeruväärsed. Inimese olemust ei saa mingilgi määral mõjutada seadused või avalik arvamus (heakskiit või hukkamõist). Oma sisemuses inimene on see, kes ta on ja armastab seda, keda ta parajasti armastab. Siiski põrkub iga eneseotsija ühel hetkel ka soolisuse ja seksuaalsuse küsimustega väga isiklikus perspektiivis, kuna igas inimeses on olemas nii nais- kui meesenergiad.
Esiteks peaks vaimsel teel käija omandama avatud meele iseenda soolisuse ja seksuaalsuse suhtes. See tähendab, et nii palju kui võimalik, tuleks vältida igasugust soolist samastumist. Iga samastumine on endale piirangute seadmine. Kui sa oled oma sisemuses otsustanud, et sinu eesmärk on olla hea ema, suurepärane armuke või lihtsalt ilus naisterahvas, oled sa juba oma olemuse väga kitsastesse raamidesse surunud ja varem või hiljem hakkab valitud roll sind ahistama. Seetõttu on kõige parem selliseid mõttelisi identifitseerimisi üldse vältida ja olla avatud kõigele. Lihtsustatud minapilt pakub teatud turvatunnet (eelkõige sotsiaalset), kuid selle hind on väga kõrge. Sinus on olemas nii mees- kui naisenergiad ja alles siis kui sa oled õppinud aktsepteerima ja kasutama mõlemaid, saad sa end tunda tervikliku inimesena. Kui sa oled juba esimese sammu astunud ja lubanud endale vabadust ühe kitsa soorolli piiridest väljapoole astuda, siis ole valmis ka selleks, et aeg-ajalt võivad sinus tekkida homoseksuaalsed tunded. See on täiesti normaalne ja sellele pole tarvis reageerida ennast homoseksuaalsena identifitseerimisega. Kui nüüd energiad, mis ei ühti sinu bioloogilise sooga, veelgi rohkem jõudu koguvad, võivad lisaks tõstatuda sotsiaalse soo küsimused. Ausalt öeldes on kogu sotsiaalse soo kontseptsioon minu jaoks üks mõttemäng ja ei oma mingisugust eksistentsiaalset tähendust. Seega võimalusel lihtsalt unusta kogu see teema. Kui sa muidu rahu ei saa, siis muidugi võid tänapäeval välja pakutud kümnete sugude seast endale sobiliku välja valida ja seejärel rahulikult edasi elada. Mina olin paar kuud tagasi olukorras, kus mul tuli üht küsimustikku täites valida kuue soolise määratluse seast. Pärast lühikest peataoleku-seisundit asusin pakutud variantide tähendusi googeldama ja avastasin, et ma olen gender fluid. Hea küll siis.
Iga inimene on unikaalne mees- ja naisenergiate keeris, mis on pidevas muutumises ja liikumises. Kui sa tahad elada õnnelikku terviklikku elu, siis unusta kõik sotsiaalsed normid, ideed maskuliinsetest jumalatest ja naiselikest jumalannadest. Iga inimene peab lõpuks õppima iseendas nii mees- kui naisenergiaid aktsepteerima. Mina olen oma 35. eluaasta jooksul kogenud korduvalt nii homoseksuaalsed kui homobofoobseid tundeid, rääkimata väga tugevatest, kohati hullumeelsuse piirile lähenevatest heteroseksuaalsetest tungidest. Viimased 7 aastat olen ma olnud vallaline ja mitte kunagi pole ma tundnud vajadust saada lapsi ega abielluda. Mul on olnud päris mitmeid lühemaid ja pikemaid suhteid, kuid mitte iial pole need suhted kandnud mingit kindlat praktilist eesmärki. Suhetes on minu jaoks oluline armastus ja austus. Kui need kaovad, siis pole ka suhet. Bioloogilised, sotsiaalsed või materiaalsed faktorid pole kunagi minu jaoks olnud sellise kaaluga, et ma oleksin nõus jääma suhtesse, milles puudub armastus või austus. Samas ei tähenda see bioloogiliste ja seksuaalsete tungide allasurumist. Olles kord neid energiaid tundma õppinud kogu nende sügavuses, on sul võimalik ka nende avaldumist teadlikult juhtida.

Mees- ja naisenergiate tasakaalustamiseks:

  • Avasta ja jälgi oma seksuaalsust kõigis selle vormides (sh homoseksuaalsed tunded)
  • Ära püüa ennast seksuaalselt ega sooliselt määratleda, ole alati valmis millekski uueks
  • Aktsepteeri ka seksuaalsusega seotud hirme ja foobiaid, lihtsalt vaatle neid
  • Luba endal olla nii mehelik kui naiselik (riietuses, tegevustes, mõtetes ja tunnetes)
  • Luba endal olla nii vihane ja otsusekindel, kui kurb, haavatav ja ebakindel
  • Luba endal olla nii ratsionaalne kui irratsionaalne (mõtetes, tunnetes, tegudes)
  • Ära raiska aega ja energiat oma olemuse teistele demonstreerimiseks (samas ära ka varja)
  • Kui oled oma energiatega juba tuttavam, õpi oma mees- ja naisenergiaid rakendama väljaspool seksuaalsust; liigne seksuaalne aktiivsus lihtsalt raiskab sinu energiat, mida saaksid kasutada nii vaimses kui materiaalses elus edasi liikumiseks. 

Tänaseks päevaks olen oma sisemaailmas jõudnud teatud mees- ja naisenergiate põimumise ja tasakaalustumiseni. See sisemine protsess on olnud pehmelt öeldes hullumeelne! Mees- ja naisenergiad on oma olemuselt väga võimsad ja samas vastandlikud ning seetõttu nõuab nende mõlema samaaegne aktsepteerimine ühes kehas ja vaimus väga suurt avatust ja täielikku loobumist enda soolisest määratlemisest. Sotsiaalsest vaatest pead sa olema valmis aktsepteerima ennast täieliku friigina, eksistentsiaalses vaates on sinust saamas terviklik ja vaba inimene, kelles vastandid moodustava täiusliku terviku. Mees- ja naisenergiad saavad üheks jumalikus tantsus. Ja sinust saab vaikse tunnistajana tantsupõrand, millel mees- ja naisenergiad oma jumalikku tantsu tantsivad.